Bine  ati  venit!

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului VOLUNTARI
Este o structura infiintata prin Hotararea Consiliului Local cu nr.11 din 14.02.2007 , in baza prevederilor legale, iar din iunie 2010 este ordonator secundar de credite prin H.C.L. nr. 50/29.04.20101.

Structura infiintata este un serviciu organizat cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamnitati, in sectorul de competenta stabilit. Conform legii, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta se afla in subordinea consiliului local al orasului Voluntari, este asigurat din punct de vedere financiar de la bugetul local, iar activitatea acestuia este coordonata de primarul orasului.

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local si a legislatiei in vigoare, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului are o urmatoarea structura organizatorica:
- Director executiv
- Birou prevenire
- Formatie de interventie
- Compartiment juridic si administrativ

Atributii

Atributii principale

- desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de comportare in caz de situatii de urgenta;
- verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si protectie civila, in sectorul de competenta;
- executa actiuni de interventie in situatii de urgenta, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate ;
- mentinerea in stare de functionare a sistemelor de transmisiuni si alarmare in scopul instiintarii si alarmarii populatiei si asigurarea fluxului informational- decizional;
- organizeaza si asigura adapostirea populatiei, precum si sprijinirea actiunilor de construire si de amenajare a adaposturilor;
- evacuarea populatiei din zonele calamitate si transportul sinistratilor in locatiile temporare;
- executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor , stingere a incendiilor, protectie a bunurilor materiale si acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
- participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
- planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;